• ut161005at007.jpg
  • ut160830at011.jpg
  • ut150318at074.jpg
  • ut150617at3843.jpg
  • ut150619at5199.jpg

Tere tulemast Tartu Ülikooli, teadmisjanuste perre!

Anneli Saro

Rebane, see kiri on eelkõige sulle! Ma soovin sulle alustuseks õnne hea valiku puhul. Tartu Ülikool, mis kuulub 2% maailma parimate ülikoolide sekka, on kindlasti hea valik. Siia on koondunud Eesti teadlaste koorekiht, akadeemiline keskkond muutub siin iga aastaga rahvusvahelisemaks, üliõpilastel on siin suur roll ülikoolielu korraldamisel ja parendamisel, linna- ja õpikeskkond soodustab keskendumist ning süvenemist.

Kas sa oled valinud ka õige eriala, see selgub loodetavasti õige pea. Riskide maandamiseks soovitan vähemalt alguses ülikoolis laiemalt ringi vaadata: võimaluse korral valida peaerialast erinev kõrvaleriala, õppida hulgaliselt vabaaineid, võtta osa üliõpilaselust, liituda mõne tudengiorganisatsiooniga jms. Kõrgharidus tähendabki seda, et inimene pole mitte ainult ühe eriala spetsialist, vaid tal on ka lai silmaring (nn helikoptervaade kõrgemalt) ja väärtuslikke 

ülekantavaid oskusi (suurepärane eneseväljendus kõnes ja kirjas, võõrkeelte valdamine, kriitiline mõtlemine, probleemilahendamisoskus jms). Kenti Ülikooli teadlased arvavad, et praegu hinnas olevate kommunikatiivsete ja koostööoskuste asemel võib tulevikus vaja minna hoopis mõistmisvõimet (sense-making), kultuuridevahelist kompetentsi ja sotsiaalset mõjuvõimu. Mõeldes tulevikule, tuleb mõelda avaralt ja tegutseda julgelt, originaalselt!

Kui neid eelnimetatud oskusi võib ehk omandada ka töö ja elu käigus, siis ülikooliõpingute kõige tähtsam eesmärk võiks olla ikkagi mingil alal eksperdiks või spetsialistiks saamine. Kindlasti on ka sinul mingid erilised võimed. Leia need üles ning arenda neid süstemaatiliselt ja kirglikult! Diplom tööd ei tee, raha ei teeni ega väärtusi ei loo! Seega ülikooliõpingute eesmärgiks ei peaks olema diplomi väljanihverdamine, vaid ikkagi süsteemsete teadmiste ja suurepäraste oskuste omandamine.

Mina ei alahinda ka ülikoolis loodud tutvusi ja suhteid. Olen ise kohtunud siin paljude teadmisjanuste, uudishimulike, nõudlike, maksimalistlike ja idealistlike inimestega. Nad on mind palju mõjutanud, olen isegi muutunud nendetaoliseks.
Ühised väärtused on loonud ka hea aluse koostööks.

Jõudu ja rõõmu uueks õppeaastaks!

Anneli Saro
õppeprorektor