Ülevaade konverentsist

Konverentsi esimesel päeval 08. novembril toimub rahvusvaheline sümpoosion “Current Research and Future Perspectives in Exercise Physiology”, mis on pühendatud eesti spordifüsioloogia ja sporditeaduste teerajaja, Tartu Ülikooli kehakultuuriteaduskonna kauaaegse dekaani ning Eesti Olümpiakomitee asepresidendi ja Eesti Olümpiaakadeemia esimese presidendi  prof. Atko-Meeme Viru 85. sünniaastapäevale. Sümpoosioni töökeeleks on inglise keel, sellel esinevad tunnustatud spordifüsioloogid Saksamaalt, USA-st, Leedust, Lätist ja Eestist.

Sümpoosion ei ole kavandatud üksnes sporditeadlaste omavahelise sündmusena. Vastupidi, selle temaatika on kujundatud sooviga pakkuda olulist, uut ja huvitavat tõenduspõhist teavet nii treeneritele ja õpetajatele kui ka füsioterapeutidele ja spordiarstidele. Ka kõik esinejad on teadlikud sellest, et kuulajaskonna enamuse tõenäoliselt moodustavadki ülalmainitud tegevusvaldkondade esindajad, mitte aga teadlased. Ettekannete tõlkimist sümpoosionil korraldatud ei ole, kõigilt sellel osalejatelt eeldatakse inglise keele oskust.             

Konverentsi teisel ja kolmandal päeval (09. ja 10. novembril) on töökeeleks eesti keel. Esinejate poolt käsitletav temaatika on lai. Kahel eestikeelsel päeval on konverentsi töö korraldatud kokku kuue sessioonina, neist igaühes on 3–4 ettekannet. Esinejateks on mitte üksnes sporditeadlased, vaid ka treenerid, füsioterapeudid, spordiarstid ja sportlased. Kõnelejate selline valik teenib konverentsi peamist eesmärki: arendada teadlaste ja spordimeditsiini ala spetsialistide ning praktilises sporditöös ning liikumisharrastuse ja tervise edendamises tegevate inimeste vahelisi kontakte ja koostöösuhteid. Igas sessioonis järgneb ettekannete kuulamisele üldine diskussioon. Diskussioon on mõeldud võimalusena kuulajatele konverentsi töös aktiivselt osaleda, näiteks esitades ettekannetega seonduvalt täpsustavaid küsimusi, paludes esinejatelt täiendavaid selgitusi, avaldades enda seisukohti arutelu all olevates küsimustes jne. Diskussiooni algatab ja juhib iga sessiooni juhataja.