Patsiendi küsimused ravimi manustamise kohta

 • Mis juhtub, kui ma otsustan seda ravimit mitte võtta?
 • Mis on alternatiivid ravimiga ravimisel?
 • Mis on ravimi nimi ja mis on selle toimeaine(d)?
 • Kui see ei ole patentravim, siis missugused on tema odavamad analoogid?
 • Kuidas antud ravim toimib? Kas see ravib või leevendab sümptome?
 • Millal ja kuidas pean seda võtma?
 • Kuidas ma saan aru, et ravim toimib? Mida pean tegema, kui see ei toimi?
 • Kui kaua peaksin seda ravimit tarvitama? Kui tunnen ennast paremini, kas siis tohin ravimi kasutamise katkestada?
 • Mis on selle ravimi sagedasemad kõrvaltoimed? Kas ravimil on harvaesinevaid tõsiseid kõrvaltoimeid? Mida teha kõrvaltoimete ilmnemisel?
 • Mida ma pean tegema, kui ma unustasin ravimit võtta korra või mitu korda?
 • Kas ma tohin samaaegselt võtta teisi ravimeid? Kas ma tohin tarvitada alkoholi? Missuguseid toite peaksin vältima? Kas ma tohin autot juhtida?
 • Kas sellest ravimist võib muutuda sõltuvaks?


Allikas: 

Eesti Patsientide Esindusühing. Leitav aadressil: http://www.epey.ee/index.php?page=209. Viimati vaadatud 04.09.2017

SÕNAVARA

Katkestama, katkestada, katkestab + mille?/ mida?  прекращатьstop/to quit
Kõrvaltoime, -toime, -toimet побочное действиеside effect
Leevendama, leevendada, leevendab + mida? смягчать, утолятьalleviate
Sõltuv, sõltuva, sõltuvat зависимыйaddicted
Toimeaine, toimeaine, toimeainet  действующее веществоactive agent 
Toimima, toimida, toimib действоватьhave effect
Vältima, vältida, väldib + mida?  избегатьavoid