Uurimisrühm

Kontakt

E-post: teke@ut.ee

Aadress: Tartu Ülikool, eesti ja üldkeeleteaduse instituut, Jakobi 2–416, 51005 Tartu.

 

Virve VihmanVirve-Anneli Vihman, PhD, TeKE projekti juht

psühholingvistika dotsent, eesti keele vanemteadur

Virve uurimistöö keskmes on keeleomandamine, kakskeelsus ja keele varieerumine. Teda huvitab muu hulgas see, kuidas keelt päriselt kõneldakse ja kuidas keelekasutusse tekivad muutused. Projektijuhina ootab Virve põnevusega, et saaks reaalseid andmeid teismeliste kõne- ja netikeele kohta.

E-post: virve.vihman@ut.ee; telefon: +372 5349 6820.

 

Aive MandelAive Mandel, TeKE projekti koordinaator

Aive suhtleb õpilaste ja koolidega ning aitab kõigis küsimustes, mis projektiga seoses tekivad.

E-post: aive.mandel@ut.ee; telefon: +372 514 9942.

 


KoreinikKadri Koreinik, PhD

keelesotsioloogia vanemteadur

Kadrit huvitab mitmekeelsus ja kõige laiemas mõttes keelepoliitika, st igasugused keelt puudutavad valikud ja otsused. Talle pakub huvi, kuidas inimesed kujundavad oma keelelisi repertuaare, kuidas noored, aga ka vanad eri keelte elemente oma kõnes kasutavad.

 

Liina LindströmLiina Lindström, PhD

eesti keele vanemteadur, eesti keele dotsent

Liinat huvitab eesti keele struktuur, selle toimimine ja varieerumine inimeste keelekasutuses. Ta on sellest aspektist uurinud nii murdekeelt, tänapäeva kirjakeelt kui kõnekeelt. Muu hulgas huvitab teda, kuidas muutub netikeel, kuidas see mõjutab eesti keele tulevikku ning mida eripärast leidub noorte keelekasutuses.

 

Kristiina PraakliKristiina Praakli, PhD

rakenduslingvistika dotsent

Kristiina uurimistöö keskmes on mitmekeelne suhtlus, koodivahetus ja keele varieerumine. Samuti tegeleb Kristiina eesti keele teise keelena õpetamise ja õppe korraldamise küsimustega. TeKE projektis huvitavad teda inglise keele kasutuse viisid ja funktsioonid teismeliste keeles.

 

Mari AigroMari Aigro

doktorant, akadeemilise väljendusoskuse nooremteadur

Mari tegeleb morfosüntaksiga, keskendudes käänetele ja sellele, mida käänete kasutamine ütleb fraasistruktuuri kohta. Ta rakendab selle uurimiseks nii kvantitatiivseid korpusmeetodeid kui ka katselisi meetodeid. TeKe projektis huvitab Marit kõige rohkem noorte keelekasutusele iseloomulik süntaktiline struktuur.

 

Maarja-Liisa PilvikMaarja-Liisa Pilvik

doktorant, rakendusliku dialektoloogia nooremteadur

Maarja-Liisa on tegelenud tegeliku keele varieerumise uurimisega eesti keele eri registrites, kasutades selleks muu hulgas ka kvantitatiivseid analüüsimeetodeid. Projektis huvitab teda eelkõige sagedaste keeleliste konstruktsioonide muutumine.

 

AnnikaPantAnnika Pant, MA

keelekujude spetsialist

Annikat huvitavad keele varieerumine ja eesti murded. TeKE projektis huvitub ta kõige rohkem sellest, kuidas noored tegelikult keelt kasutavad ning kas ja kuidas väljendub noorte paikkondlik eripära nende keelekasutuses.

 

Linda FreienthalLinda Freienthal, MA

Lindat huvitavad TeKE projektis kasutatavad keeletehnoloogilised vahendid. Neti- ja suuline keel erinevad väga keelest, mille peal eesti keele keeletehnoloogilisi vahendeid on treenitud. Nende vahendite rakendamine spontaansete vestluste analüüsil kiirendab analüüsiprotsessi, arendades samal ajal edasi ka vahendeid endid, et needki keelemuutustega kaasas käiksid.

 

Svea TarkinSvea Tarkin

magistrant

Svea on seni uurinud eesti keelt teise keelena, täpsemalt seda, kuidas omandavad eesti keelt hiina emakeelega õppijad. Teda on alati paelunud noorte omapärane keelekasutus ja keele uuenemine, samuti on sellises projektis kaasa lüüa ja selle korralduslikku poolt näha Svea jaoks uus ja kasulik kogemus.