Termineid

 • kasutuspõhisus

  Kasutuspõhisus (ingl usage-based) keeleteaduses tähendab traditsioonilise vastanduse — grammatika/kompetents ja kasutus/sooritus — eitamist. Selle lähenemise järgi koosneb keel voolavatest struktuuridest ja tõenäosuslikest piirangutest, mida kujundavad kommunikatsioon, mälu ja (keele)töötlus (Diessel 2017).

 • kiirsuhtlus

  Kiirsuhtlus (ingl instant messaging) on kahe või enama inimese vahetu, reaalajas toimuv tekstisõnumite vahetamise kaudu toimuv suhtlus Internetis.

 • kodanikuteadus

  Kodanikuteadus (ingl citizen science) on inimeste vabatahtlik kaasamine teadustegevusse, et anda neile uurimiskogemus, rahuldada nende uudishimu, võimaldada dialoogi teadlastega ning valmistada ette uut teadlaste põlvkonda.

 • korpus

  Keeleteaduses tähistab korpus loomuliku keele suuliste või kirjalike tekstide kogu.

 • netikeel

  Erinevates interneti vahendusel toimivates kanalites, aga ka kiirsuhtlusäppides, tekstisõnumites jms kasutatav keel. 

 • teismeline

  Teismeline on 11-19-aastane inimene (ingl teenager tähistab 13-19-aastasi noori, tween 8-12-aastaseid).