Teadlastele

Teismelised on innovaatilised keelekasutajad, kuid nende roll keelemuutustes pole veel lõpuni selge. Seega on oluline pöörata teismeliste keelekasutusele tähelepanu, et kirjeldada nende keelt ja kultuuri, uurida keeleuuendust, aga ka jälgida pikemaajalisi keelelisi ja ühiskondlikke protsesse. Nüüdisajal moodustab teismeliste keelepraktikatest märkimisväärse osa netisuhtlus. Paraku napib Eesti noorte kõne- ja netikeele kohta süstemaatiliselt kogutud andmeid ja empiirilisi uuringuid.

Projekt "Teismeliste Keel Eestis" (TeKE) võtab vaatluse alla noortekeele, eesmärgiga koostada Eesti esimene ulatuslik teismeliste kõne- ja netikeele korpus, et hoogustada seeläbi teismeliste keelekasutuse uurimist Eestis. Projektis uuritakse teismeliste keelekasutust ja koodivahetust, keelekasutuse varieerumist vanuse, soo ja piirkondade lõikes ning võrreldakse netikeelt suulise keelega. Projekt lähtub noorte uurimisel kodanikuteaduse põhimõttest ja rakendab andmetöötluses keeletehnoloogia võimalusi.

Projektitöö algas 2020. aasta jaanuaris. Sel kevadel üritame koroonaviiruse levikust tingitud eriolukorras projektiga võimaluste piires edasi liikuda. Niipea, kui jõuame esimeste uurimistulemusteni, jagame neid sellel lehel.

Projekti "Teismeliste Keel Eestis" (november 2019  2022) rahastab Haridus- ja Teadusministeeriumi teadus- ja arendustegevuse programm „Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019–2027“. 

Sarnaseid projekte maailmas: