Akadeemilised tekstid

Järgnevalt antakse ülevaade akadeemiliste tekstide peamistest liikidest. Esimeses videoloengus tuleb juttu abstraktist, sissejuhatusest, kokkuvõttest ja esseest, teine videoloeng keskendub referaadile ja uurimisraportile. 

back forward