Viiteid valdkondlikele andmehoidlatele

  • DRYAD
    Dryad arhiveerib ja teeb kättesaadavaks meditsiini ja loodusteaduslike uuringute aluseks olnud andmed. Dryad teeb koostööd paljude rahvusvaheliste teaduskirjastuste ja -ajakirjadega. Teadustöö aluseks olevad andmed on leitavad  ja viidatavad koos publikatsioonidega.

 

           Keskkonna- ja maateaduste andmete repositoorium

 

          DataOne poolt loodud vahend valdavalt maateaduste ja bioloogiaalaste repositooriumide leidmiseks.

 

          Peamiselt meditsiini- ja biomeditsiinialased repositooriumid

 

        Visuaalse kunsti digiressursside kogu

 

          Heli- ja videosalvestiste repositoorium

 

          Nimekiri vabalt kättesaadavatest GIS-i (geoinfosüsteemi). Nimekirja haldab Robin Wilson Southampton´i ülikoolist.

 

Lisanimekirja oluliste valdkondlikest repositooriumidest leiab University of Minnesota Libraries kodulehelt.

Teadusinfo otsinguportaal WorldWideScience.org, sisaldab samuti teadusandmeid. Portaali kohta täpsemalt vaata teadusinfo otsingumootorite teemat.


Repositooriumide maastik on võrdlemisi heterogeenne. Mitmed algatused tegelevad andmerepositooriumide kvaliteedi hindamise, standardite väljatöötamise ja sertifitserimisega.  Näiteks World Data System on välja töötanud kvaliteedimärgi Core Trust Seal, mis kinnitab repositooriumi usaldusväärsust. Repositooriumid, millele on praeguseks vastav kvalifikatsioon omistatud, leiab siit.