Teaduse rahastamine Eestis

Suurimateks rahastamisinstrumentideks on institutsionaalne uurimistoetus ja personaalne uurimistoetus, mis eraldatakse riigieelarvest Haridus- ja Teadusministeeriumi eelarve kaudu Eesti Teadusagentuuri korraldamisel ja vastutusel.

2016. a. lõpul tutvustati Uurimistoetuste ja baasfinantseerimise uut kontseptsiooni teadus- ja arendustegevuse rahastamise süsteemis.

Uued rahastusinstrumendid lähtuvalt sellest, kellele või millele rahastus on suunatud: 1. Teadlastele (sh uurimisrühmadele) suunatud uurimistoetused (grandid), 2. TA-asutustele suunatud baasfinantseerimine (tegevustoetus) ning 3. TA-tegevuse süsteemi toetusinstrumendid.

Horisont 2020 on EL teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogramm teadus- ja arendustegevuse ning rahvusvahelise koostöö toetamiseks. Programmi eelarve aastateks 2014–2020 on jooksevhindades 77 miljardit eurot, millega toetatakse tipptasemel teadust, ühiskonnaprobleemidele lahenduste otsimist ning juhtpositsiooni saavutamist tööstuses teaduse abil. Selle programmi raames on Euroopa Liit algatanud pilootprogrammid, kus andmete haldamine ja avamine on kohustuslikud ning need on eraldi rahastatud:

Horisont 2020 andmehalduse juhend

2015. a. käivitatud OpenAIRE programm rakendab Horisont2020 avatud juurdepääsu poliitikaid ning on peamiseks teadusandmete pilootprogrammi toetavaks infrastruktuuriks. OpenAIRE programmi Eesti kontaktpunkt on TÜ raamatukogu.

Eestikeelseid juhendeid  leiab  TÜ raamatukogu kodulehelt rubriigist Avatud teadus.