Teadusandmete haldamine

Teadusuuring saab alguse ideest, mille arendamisel püstitatakse hüpotees. Hüpoteesi tõestamiseks on vaja koguda andmeid, neid analüüsida, teha järeldusi ning üldjuhul avaldada need artiklina.

Seega teadusuuringu tsükkel hõlmab

  • planeerimist
  • andmehaldust
  • teaduskommunikatsiooni (teadustulemuste avaldamine ja jagamine)

Tänapäeval kasvab digitaalandmete hulk eksponentsiaalselt, andmeid on lihtne talletada, säilitada ning vahetada, seega on teaduse toorandmed muutunud järjest enam teadusliku kommunikatsiooni loomulikuks osaks.

Sõltumata sellest, kas uuringute andmed on võimalik avalikustada, tuleb uuringute käigus aktiivselt tegelda andmehaldusega. 

Pildi allikas

Teadusandmete halduse all mõistetakse kõiki tegevusi andmetega, mis tagavad teadusandmete kõrge kvaliteedi: andmete organiseerimine, dokumenteerimine, säilitamine, arhiveerimine, mis võimaldavad andmetele juurdepääsu ja  andmete taaskasutust.