Teadusandmed

Teadusandmed on digitaalandmed, mis on kogutud või loodud uurimistöö käigus, et neid analüüsida ning saada uusi originaalseid teadustulemusi.

Näiteks: tekstidokumendid, objekt-tunnus maatriksid, koodiraamatud, välitööde päevikud, laborimärkmed, küsimustikud, testid, fotod, filmid, artefaktid, tarkvara jne.