Andmete repositooriumid

Teadusandmete repositooriumid e. andmehoidlad on digitaalsed arhiivid teadusandmete ja nende metaandmete säilitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. Püsilingi kaudu on mugav andmekogusid linkida ja tsiteerida.

Repositooriumid jagunevad:

 

          

 

Repositooriumid e. andmehoidlad,  millest võib leida teaduse avaandmeid edaspidiseks kasutamiseks, on koondatud registritesse.

Re3data.org – Registry of Research Data Repositories 

OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe. Otsing: https://explore.openaire.eu/search/advanced/datasets

OpenDOAR - The Directory of Academic Open Access Repositories

ROAR - Registry of Open Access Repositories

 

Repositooriumi usaldusväärsust näitab kvaliteedimärk Data Seal of Approval.

Repositooriumid, millele on praeguseks vastav kvalifikatsioon omistatud,  leiab siit.