Andmete repositooriumid

Teadusandmete repositooriumid e. andmehoidlad on digitaalsed arhiivid teadusandmete ja nende metaandmete säilitamiseks ning kättesaadavaks tegemiseks. Püsilingi kaudu on mugav andmekogusid linkida ja tsiteerida.

Repositooriumid jagunevad:

          

Repositooriumid e. andmehoidlad,  millest võib leida teaduse avaandmeid edaspidiseks kasutamiseks, on koondatud registritesse.

Re3data.org – Registry of Research Data Repositories 2030 repositooriumi  (12.02.2018)

OpenAIRE – Open Access Infrastructure for Research in Europe 11040 OA nõuetele vastavat repositooriumi (12.02.2018)

OpenDOAR - The Directory of Academic Open Access Repositories

ROAR - Registry of Open Access Repositories

Repositooriumi usaldusväärsust näitab kvaliteedimärk Data Seal of Approval.

Repositooriumid, millele on praeguseks vastav kvalifikatsioon omistatud,  leiab siit.