Register re3data.org

Repositooriumist avaandmete otsimine erineb mõnevõrra otsingutest artikliandmebaasides.

Vaatame otsingut re3data näitel. Meenutame, et see on repositooriumide register.

Kõigepealt tuleks mõelda, millisesse laiemasse valdkonda kuulub mind huvitav teema: füüsika, bioinformaatika, kunst, poliitikateadused jne ning teha otsing. Selle tulemuseks on repositooriumid, milles leidub vastavasisulist materjali.

                   Otsinguspikker:      

                    *   kärpimine

                     "..." fraasiotsing

                     +    AND, piiramine

                     |    OR, laiendamine

                      -    NOT

                      (...)  järjestus

Selline otsing annab 81 repositooriumi, millest võib leida andmeid poliitikateaduste alal. Iga repositooriumi kohta on välja toodud kõige olulisemad metaandmed: millistel teemadel andmeid võib sellest leida, mis tüüpi on andmed ning repositooriumi kirjelduse. 

Paremas ülemises nurgas on visualiseeritud repositooriumi iseloomustavad tunnused: kas selle kohta saab lisainfot, juurdepääsu tüüp, litsentsitingimused, milliseid püsiidentifikaatoreid repositoorium väljastab jm. 

Kõikidele registritele on iseloomulik, et otsingut on võimalik piirata mitmete tunnuste alusel, mis on leitavad vasakpoolses tulbas.

Näiteks valime sisu tüübi (Content type) alt toorandmed (Raw data), näeme, et peaksime leidma 23 repositooriumi. 

Valime nende hulgast repositooriumi Data Sharing for Demographic Research. Klõps vastaval lingil avab täpsema kirjelduse ja sealt leiame ka repositooriumi asukoha: http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/DSDR/

Otsime repositooriumist andmeid Eesti või eestlaste kohta ja võtame sealt näiteks  (soovitav on link avada). 

http://www.icpsr.umich.edu/icpsrweb/DSDR/studies/3485?archive=DSDR&q=estonia*

Leiame, et aastal 1999 on USA-sse saabunud 142 immigranti Eestist. Andmefailide saab alla laadida, kas valides Quick Download vasakult või Download all files. Antud juhul on andmete allalaadimise võimalus vaid ICPSR-i liikmetel.