Metaandmed

Metaandmed on andmeid kirjeldavad andmed ehk andmed andmete kohta. Need võivad olla administratiivsed (väljaandja, andmete loomise kuupäev, andmete kasutusõigused, asukoht), kirjeldavad (pealkiri, autor, märksõnad) või tehnilised (tarkvara, versioon, vormingud, autentimine).

DataCite'i metaandmed:

Kohustuslikud

 • Identifikaator (DOI, selle saab andmekeskusest)
 • URL, ressursi kodulehekülje URL
 • Andmekogu loojad, uurijad, kes on seotud andmete loomisega  või publikatsiooni autorid
 • Pealkiri, nimi või nimetus, mille järgi ressurssi tunda
 • Väljaandja (näit. Tartu University), see asutus, milles hoitakse, arhiveeritakse, avaldatakse, trükitakse, levitatakse, antakse välja või toodetakse ressurssi – seda metaandmete elementi kasutatakse viite vormistamisel
 • Avaldamise aasta, aasta, mil andmetele loodi või luuakse avalik juurdepääs
 • Andmeallika kirjeldus ja tüüp

Soovitavad

 • Märksõnad
 • Kaasautorid
 • Tööga seotud kuupäevad
 • Tööga seotud teised identifikaatorid
 • Kirjeldus: abstrakt, sisukord
 • Geograafilised koordinaadid

Põhjalik info metaandmete kohta antakse metaandmete skeemis:

DataCite Metadata Schema