Litsentsid

Creative Commons (CC) on San Franciscos asuv mittetulundusühing, mis tegutseb eesmärgiga suurendada vabalt jagatavate ja kasutatavate loometeoste hulka. Creative Commonsi avaldatud litsentsid võimaldavad teose autoril osast oma õigusest loobuda selleks, et avaldatud teose edasine kasutamine oleks lihtsam. Teose autor ei pruugi loobuda õigusest nõuda, et viidatakse autorile, teost jagatakse samadel tingimustel, teost kasutatakse mitteärilisel eesmärgil või et teose põhjal ei looda tuletatud teoseid. Neid nelja õigust kombineerides on koostatud kuus põhilist litsentsi:

 

Näide: Esitlus  Anatomy of a CC License on antud kasutamiseks, viidates autorile. 

Võimalikult avatud teaduse mõttes saab oma teadustulemused anda avalikku omandisse (Public Domain) või kasutada CC0 litsentsi. 

Teadusandmed (faktid, arvud jms) iseenesest ei ole autoriõiguse kaitse all, sest neid kogutakse, mitte ei looda. Küll aga võib autoriõiguse kaitse all olla kindlal viisil organiseeritud andmebaas, mille loomiseks, testimiseks  ja ülalpidamiseks on tehtud investeeringuid. 

Näide: repositoorium DRYAD kasutab vaikimisi CC0 litsentsi andmekogumite avaldamisel.

Kuidas tuleks teadusandmeid avatud teaduse tarbeks litsenseerida, sab täpsemalt lugeda teabelehest:

cc_infoleht.pdf1.15 MB