Liblikavaatluste analüüs

Tihti, isegi pärast sobiliku andmestikku leidmist, on väga raske sellest mingit infot saada. Andmehulgad on suured, nõuavad eeltöötlemist ja ei ole inimeste jaoks eriti hästi loetavad. Selle tõttu on andmeanalüüs infootsingu üks tähtsamatest komponentidest, mis võimaldab aru saada mis täpselt oli leitud.
Selles jupyter notebook'is leiate ettevalmistava analüüsi näide, mis on teostatud suhteliselt suure andmestiku peal. Andmestikuks valisin liblikate leiud mis oli kogutud UK keskkonnamuutuse võrgustiku  poolt (UK environmental change network). Need on hästi sobivad näite jaoks, kuna on piisavalt hästi organiseeritud, sisaldavad geograafilist ja ajalist komponenti ning on kergelt arusaadavad.

Liblikavaatluste analüüs

Koostanud Maksim Mišin, TÜ raamatukogu andmehaldur