DataCite'i otsing

Kõikide otsingute aluseks on metaandmed. Mida rohkem kvaliteetseid metaandmeid, seda lihtsam on teadusandmeid leida ja andmekogu mõista. 

Otsingut DataCite'i registris saab alustada kas DataCite Eesti avalehelt või DataCite'i esilehelt.

Rohkem infot DataCite'i liitotsinguotsingu kohta: DataCite Metadata Search

Näide 1: Alustame otsingut DataCite Eesti avalehelt ja otsime andmekogusid plokiahela kohta:

Tulemusi filtreerime nii, et saaksime vaid 2019. a avaldatud andmekogud. Vaata otsingutulemust!

Näide 2: Uurime, mitu DOI-d on omistatud Eesti andmekeskustele. See otsing on DataCite Eesti avalehel mugavalt välja toodud: vajuta nuppu Otsi ja leia kõik Eestis registreeritud DOI-d! 

Otsingu tulemus: TÜ vahendusel on omistatud digitaalobjekti identifikaator 690 781 andmehulgale (25.03.2019). DataCite'i register tervikuna sisaldab 14 327 656 andmehulka, seega Eesti panus on märkimisväärne.

Seda otsingut võib piirata näiteks keemia-alase repositooriumiga:

DataCite pakub automaatselt andmekogu korrektse tsiteerimise võimalust kaheksas enamlevinud formaadis, kuid ise saab moodustada enam kui 5000 vormi viitevormindaja abil.

Andmeteni jõudmiseks on vaja avada DOI, mis viib nende juurde Qsardb repositooriumis ning allalaadimise võimalus avaneb paremal ülemises nurgas:

Näide 3: Otsime DataCite'i registrist andmekogu elektrokeemiast: 

Piirates esialgseid tulemusi allikatüübiga andmekogu ja aasta 2017, saame otsingutulemuse, 
mille hulgast Cambridge Ülikooli andmed teemal  "Direct observation of ion dynamics in supercapacitor electrodes using in situ diffusion NMR spectroscopy" võiksid huvi pakkuda TÜ teadlastele, kes arendavad superkondensaatorite elektroode: https://www.repository.cam.ac.uk/handle/1810/262025

DataCite pakub veel täpsema liitotsingu võimalust lehel Metadata Search.

Kokkuvõtteks:

  • DataCite registreerib andmekogude metaandmed ja omistab DOI
  • Kui otsid andmekogu ja ei tea autorit,  siis proovi paljusid märksõnu, nii kitsamaid kui ka laiemaid
  • Kasuta piiranguid andmetüübi järgi
  • Tsiteeri korrektselt!
  • Kui säilitad oma andmeid repositooriumis, siis varusta need võimalikult paljude metaandmetega