DataCite ja DOI

DataCite on mittetulunduslik organisatsioon, mis on asutatud Londonis 2009. a. eesmärgiga

  • Võimaldada ligipääsu teadusandmetele Internetis
  • Toetada uurijaid teaduslike andmekogude leidmisel, identifitseerimisel ja tsiteerimisel
  • Suurendada uurimistulemuste avaldamisel teadusandmete tsiteeritavust
  • Toetada teadusandmete säilitamist, mis võimaldab nende õigsuse kontrolli ning taaskasutamist teadusuuringutes
  • Toetada ajakirjade kirjastajaid teadusartiklite linkimisel töö aluseks olevate teadusandmetega

Teadusandmed säilitatakse kas erialastes või institutsionaalsetes andmekeskustes. 

DataCite hoiustab registreeritud andmekoguga seotud metaandmeid, andmekogu veebilehe URL-i ja  kinnistab DOI teadusandmetele.

DOI on püsiv digitaalobjekti identifikaator (Digital Object Identifier), standardile vastav sümbolite jada, mis omistatakse elektroonilisele dokumendile.

DOI koosneb prefiksist ja sufiksist, mis kokkupanduna määravad unikaalse allika.

Andmekeskused vastutavad oma andmete haldamise, säilitamise ja kättesaadavaks tegemise eest.