DataCite Eesti

Tartu Ülikool liitus DataCite’iga 2014. aastal ning koostöös teiste ülikoolidega (TTÜ, EMÜ, TLÜ) moodustati 28. jaan. 2015. a. konsortsium DataCite Eesti, mis tagab liitunud ülikoolide teadlaste poolt loodud teadusandmete leitavuse ja kasutatavuse DataCite'i vahendusel.

TÜ raamatukogu vahendusel on andmekeskustel õigus  omistada teadusandmetele DOI-sid. 

DataCite Eesti prefiks on ESTDOI

DataCite'i Eesti konsortsiumi kaudu liitunud andmehoidlad ja teadustaristud: Tartu Ülikooli repositoorium teadusandmetele, geoloogiliste kollektsioonide infosüsteem SARV, loodusteaduslike andmekogude pilvandmebaas PlutoF , keemia-alane repositoorium QsarDBEesti Keeleresssursside keskus ning Eesti Maaülikooli EMU DSpace.

                                      SARV