Andmete säilitamine ja taaskasutamine

Andmesäilitus: Need on tegevused ja protseduurid, et tagada andmete säilimine uurimistöö vältel ning pärast selle lõppemist: varundamine, arhiveerimine andmekeskuses, repositooriumis või andmearhiivis. Andmete pikaajaline säilitamine eeldab andmete kirjeldamist, dokumenteerimist ja metaandmetega varustamist. Need toimingud aitavad andmeid leida, mõista ja taaskasutada. 

Dokumenteerimine annab ülevaate teadusuuringu mõttest, kontekstist ja ülesehitusest, andmete kogumise meetoditest, kasutatavast aparatuurist  ja kõigest muust andmetega seotust, võimaldades seega andmete taaskasutamisel nende mõistmist.

Metaandmed on standardiseeritud andmed teadusandmete kohta: andmete looja, loomise aeg, koht, eesmärk, märksõnad, kasutuslitsentsid ja ligipääsupiirangud.

DOI: Digitaalobjekti identifikaator, püsilink, mille abil saab alati viidata andmekogule.

Andmete taaskasutus: andmekaeve, kvalitatiivuuringute andmete teisene kasutus, võrdlevuuringud, pikaajalised uuringud jne., seega ühel otstarbel kogutud andmete kasutamine teises teadusuuringus.