Andmete kogumine, andmetöötlus ja -analüüs

Andmete kogumine

 Andmete saamiseks on mitu võimalust:

  • andmete kogumine uurimistöö käigus (mõõtmine, vaatlused, küsitlusuuringud, salvestised)
  • oma varasemate andmete kasutamine
  • kellegi teise kogutud ja avalikuks tehtud andmete kasutamine
  • andmete ostmine
  • kogumine internetist (tekstid, sotsiaalmeediapostitused, fotod)

Andmetöötlus

Kõik teadlikud ja süstemaatilised operatsioonid andmetega: sisestamine, digiteerimine, struktureerimata andmete kodeerimine, organiseerimine, teisendamine, verifitseerimine jne. Andmetöötlusmeetodid peavad olema dokumenteeritud, et tagada andmete säilimine, rikkumatus ja kasutatavus.

Andmeanalüüs

Meetodid ja tegevused hüpoteesi tõestamiseks: faktide lahtimõtestamine, statistiline analüüs, mustriotsing, modelleerimine ja simulatsioon, interpretatsioon jne.

Tulemus: 

Teadustulemuste publitseerimine artiklina. Artikli nõuetekohane vormistamine. Kui artikliga koos avalikustatakse ka vastavad teadusandmed, tuleb paralleelselt tegelda andmete arhiveerimise probleemiga.

Näide: Avatud juurdepääsuga teadusartikkel koos avaandmetega (vt. data availability)

Anagnostou P, Capocasa M, Milia N, Sanna E, Battaggia C, et al. (2015) When Data Sharing Gets Close to 100%: What Human Paleogenetics Can Teach the Open Science Movement. PLoS ONE 10(3): e0121409. doi:10.1371/journal.pone.0121409