Andmehaldusplaan

Teadusuuringu kavandamise esimene etapp on planeerimine:  on oluline läbi mõelda ja kirja panna, kuidas toimub andmete kogumine ja nendega töötamine uuringu vältel, kellel on ligipääs andmetele ja vastutus andmete eest,  mis saab andmetest pärast projekti lõppemist jne. Selleks tuleb luua andmehaldusplaan ning edasise töö käigus seda järgida. 

Andmehaldusplaani teemad:

  • Millised on teadustöö käigus tekkivad andmed
  • Millised nõuded rakenduvad teadusandmetele: seadused, institutsionaalsed ja rahastajate nõudmised
  • Milliseid andmete ja metaandmete standardeid järgitakse
  • Kuidas andmed dokumenteeritakse
  • Andmete omandiõigus, autoriõigus, intellektuaalomandi õigus
  • Andmeturbe aspektid
  • Andmete säilitamine ja varundamine ning vastavad seadmed või taristu
  • Andmete jagamine: ligipääsuõigused- ja piirangud, embargoperiood
  • Andmetega töötajate rollid ja vastutusalad
  • Andmehalduse maksumus

Suurbritannias asuv Digital Curation Centre on välja töötanud tarkvara andmehaldusplaanide koostamiseks, mida igaüks saab kasutada ja muuta vastavalt oma vajadusele: DMPonline , millega tutvumiseks saab vaadata demo ning kasutada Andmehaldusplaani koostamise juhendit (eesti k.)

Andmehaldusplaani koostamise kontrollnimekiri:

dmp_kontrollnimekiri_ek.pdf226 KB