Ajalugu ja arheoloogia

Kategooria veebilehestike arv - 9.
The Studies on Baltic History (FzbG) is a peer-reviewed academic journal of the Estonian Historical Academic Society (Akadeemiline ajalooselts). They see themselves as an academic journal in the field of historical area studies that wants to encourage the scientifically-based exchange between the various national historiographies.
Autor: Akadeemiline ajalooselts
Viimati muudetud: 28.06.2018
Centre for Digital Humanities and Information Society at University of Tartu.
Autor: Eleri Aedmaa, Andres Kimber
Viimati muudetud: 25.09.2018
mda
This is a website for the Erasmus+ Project "Media Practices of the Enlightenment" ("Medien der Aufklärung") and for the events taking place in the context of this project 2016-2019.
Autor: Liina Uudelt
Viimati muudetud: 20.02.2017
The conference aims to research the university landscape as a whole – as an architectural, cultural, spatial and semantic phenomenon.
Autor: Kadri Asmer
Viimati muudetud: 13.06.2016
Home page of the Research Center of Ancient Near Eastern and Mediterranean Cultures (CAEMC).
Autor: CAEMC
Viimati muudetud: 20.06.2017
Orientalistika seminari (FLKU.10.018) referaadid ja muud materjalid
Autor: TÜ orientalistikakeskus
Viimati muudetud: 05.03.2014
Õpiobjekti üldeesmärgiks on anda alusteadmised keskajal Lääne- ja Põhjamerel sõitnud olulisematest veesõidukite tüüpidest, nende arengust ja arheoloogilistest leidudest. Õpiväljundid: Õpiobjekti omandanud üliõpilane tunneb peamisi Lääne- ja Põhjamerel sõitnud keskaegseid veesõidukite tüüpe ja nende arengut sajandite lõikes. Õpiväljundite omandamiseks tuleb lugeda läbi õppematerjalid ja sooritada enesetest. Õpiobjekti sihtrühmaks on ajaloo ja arheoloogiainstituudi bakalaureuse- ja magistriõppe üliõpilased. Õpiobjekti maht on 0,2 EAP-d.
Autor: Maili Roio
Viimati muudetud: 26.11.2013
Veesõidukite tüpoloogia
Autor: Maili Roio
Viimati muudetud: 26.11.2013
NKVD ülekuulamisprotokollid on kaheldamatult üks keerulisemaid ja emotsionaalsemaid ajaloo allikaid. Nende materjalide lugemine ja tõlgendamine nõuab häid erialaseid oskusi ning ajastu eripärade tundmist. Käesolev õpiobjekt annab esmaseid baasteadmisi selle allikaliigi tundmaõppimiseks ja kasutamiseks.
Autor: Aigi Rahi-Tamm
Viimati muudetud: 22.11.2013