XVI geoloogia sügiskool

 

Seekord toimusid XLVI Teoreetilise Bioloogia kevadkool ning XVI GeoloogiaXVI sügiskooli logo sügiskool sõbralikult koos virtuaalselt, 25.-26. septembril 2020. Ühisürituse teemaks oli “TIHEDALT KOOSELAMISE TEOORIA”.

Virtuaalse ühiskooli lõpetuseks toimus 26. septembril TÜ geoloogia osakonna ja Viisu külaseltsi koostöös, Viisu mõisapargis, mälestuskivi avamine Moritz von Engelhardtile – eesti esimesele mineraloogiaprofessorile.
Ettekannete salvestused: 1. päev2. päev

 

Meenutused Rõstla karjäärist ja Viisu külast siit.