XIII sügiskooli ajakava

 

 

REEDE, 13. oktoober
15.00 – Väljasõit Tartust, Chemicumi eest (Ravila 14a)
15.30 – Väljasõit Tallinnast, TTÜ peahoone eest (Ehitajate tee 5)
17.00 – Saabumine, registreerimine, tervitusamps
17.50 – Avasõna
Kultuur kui Maa vara sessioon
18.10 – Valdur Mikita. Müta-müta mütogeograafia. Kas mütogeograafia on olemas, tulemas või suremas?
18.50 – Märt Läänemets. „Nii kaua, kui kestab ilmaruum...“ ehk budismi vaatest „inimressursile“
19.30 – Arutelu
20.00– Õhtusöök
21.00 – Õhtune kava (akustiline pala, suhtlus, lauamäng)


LAUPÄEV, 14. oktoober
08.00-09.00 Hommikusöök ja ärkamine
Maavara kui Maa vara sessioon
09.00 – Erik Puura. Tuleviku maavaradest või maavarade tulevikust
09.30 – Kalev Kallemets. Viimasest seisust Geoloogiateenistuse moodustamisel ja 2018. aastaks planeeritavad uuringud
10.00 – Väino Puura. Looduspõhised lahendused tuleviku heaks – geoloogia ja geoloogi osa
10.20 – Madis Osjamets. Kaevanduste täitmine lendtuha seguga Šotimaa näitel
10.40 – Kohvipaus
11.00 – Peeter Talviste. Maapõu kui maatugi – mida see tähendab?
11.30 – Tavo Ani. Kaevandamine kosmoses
11.50 – Kaire Veeperv. Eesti põhjavee kasutusotstarbeid, koguseid ja hindu erinevatel aastatel
12.10 – Arutelu
12.30 – Lõunasöök

13.30 – 17.00 Matk looduses, orienteerumine, eesotsas Eduard Pukkonen
17.00 – Õhtusöök
Elustik kui Maa vara sessioon
18.00 – Aveliina Helm. Elurikkus hüljatud karjäärialadel
18.30 – Marko Kohv. Ökosüsteemid teenustest ja soodest
19.00 – Aivo Averin. Mullast ja maailmast
19.30 – Kohvipaus
20.00 – Päärn Paiste. Maa vara uurimine ja kaitse ICP-MC masinaga
20.20 – Elisabeth Rähn. Raiete mõjust mikroorganismide elustikule
20.40 – Arutelu
21.00 – Õhtune kava (saunakivide geoloogia ja Juho Kirs rääkimas Kamtšatka
loodusest)


PÜHAPÄEV, 15. oktoober
08.30 – Hommikusöök ja ärkamine
Inimene kui Maa vara sessioon
09.30 – Erlend Sild. Putukad kui kasutamata loodusressurss
10.00 – Mare Ainsaar. Kas altruism ja solidaarsus on võimalikud, ehk mis juhub, kui ressursse kõigile ei jätku
10.30 – Andres Soosaar. Teaduseetika ja biomeditsiinilised inimuuringud
11.00 – Kohvipaus
11.30 – Peeter Hõrak. Inimkeha kui varandus – antropomeetrilised andmestikud abiks elutempo evolutsiooni seletamisel
12.00 – Jüri Käosaar. Noored Kooli
12.30 – Arutelu
12.50 – Lõppsõna
13.00 – Lõpulõuna
14.00 – Lahkumine Tallinnasse ja Tartusse