XIII geoloogia sügiskool

 

 

XIII Geoloogia sügiskool toimus aastal 2017 looduskaunisXIII sügiskooli logo Nelijärve piirkonnas kus arutleti teemadel Maa varad.

Geoloogina tihtipeale unustatakse, et maavarad ei ole ainsad Maa varad, mis mängivad samuti olulist rolli kultuuris ja ka igapäeva elus. XIII sügiskoolis arutleti, mil määral on kultuur, elustik ja inimene võrdväärsed maavaradega ning millised võiksid olla nendevahelised seosed, millega edaspidiselt arvestada.

Geoloogia sügiskooli kogumiku Schola Geologica XIII digiversiooni võite sirvida siit.