OS Webform

Registreerumine

Osavõtutingimused ja registreerumine

Registreerumine on selleks aastaks lõppenud! Kohad on täitunud!

Need kes on eelnevalt registreerunud, palun palun tasuge ära ka osavõtumaks. Osavõtumaks tuleb tasuda Tartu Ülikooli arvele: