Registreerumine

Osavõtutingimused ja registreerumine

Registreerumine on selleks aastaks lõppenud! Kohad on täitunud!

Need kes on eelnevalt registreerunud, palun palun tasuge ära ka osavõtumaks. Osavõtumaks tuleb tasuda Tartu Ülikooli arvele:

  • Saaja: Tartu Ülikool
  • Arvenumber: SEB pank a/a EE28 1010 1020 0023 4007
  • Selgitus: "XVII Geoloogia Sügiskool + osaleja nimi"

NB! Peale edukat registreerumist näed hiljemalt järgmise päeva hommikul oma nime osalejate nimekirjas - kui ei näe, siis võta ühendust alloleval e-mailil.

Registreerimisega seotud küsimuste korral saab infot Kairi Põldsaarelt (kairi.poldsaar@ut.ee; tel 5833 0832)

NB! GEO200 üritusele tuleb ERALDi registreeruda SIIN!