Workshop

Den 13 juni arrangeras en pre-konferens-workshop Digital språkhistoria. Närmare detaljer finns på workshopens hemsida: https://sweclarin.se/swe/ssh-workshop-tartu.

Program

13 juni 2018 (Ülikooli 18-139)

12.30-12.45 Introduktion (Anna Hannesdóttir)
12.45-13.15 Joakim Lilljegren: Historiska metadata i Korp
13.15-13.45 Fredrik Valdeson: Att använda Språkbankens resurser för att undersöka svenskans dubbelobjektskonstruktion
13.45-14.15 Lena Rogström: Kungliga Vetenskapsakademiens Handlingar – ett digitaliseringsprojekt med ortografiska utmaningar
14.15-15.00 KAFFEPAUS
15.00-15.30 Ida Larsson & Johan Roxendal: Försök till automatisk annotering av partikelverb i historisk text
15.30-16.00 Kersti Börjars: Att använda trädbanker – ett exempel
16.00-16.45 Klas Hjortstam: Tutorial – att använda språkbankens historiska material
16.45-17.15 Diskussion: Vägen vidare (Ida Larsson)