Arrangör

Här kan du läsa mer om Institutionen för skandinavistik vid Tartu universitet: http://www.maailmakeeled.ut.ee/en/scandinavian-studies

Något om institutionens vetenskapliga verksamhet: http://www.maailmakeeled.ut.ee/en/about-us/research-acivity

En kort historik om svenskundervisningens historia vid Tartu universitet: http://www.maailmakeeled.ut.ee/en/history-department-scandinavian-studies/history-department-scandinavian-studies