Registrering

Sista anmälningsdatum är den 25 maj 2018. Notera att registreringen är komplett föst när avgiften är betald. Betalningen måste vara oss tillhanda senast den 30 maj.


För postkonferensturen till Estlands svenskbygder längs kusten den 16-17 juni, anmäl dig direkt till researrangören: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScXpQwin_t2ZLh4Stsa2ajBpsjL_0Cid_qt8dIaJQEp6oWh1A/viewform