Toimus III seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste täiendkoolituspäev naistevastasest vägivallast, soolisest võrdõiguslikkusest ja nn. nõusolekuseadusest

05.10.2023
foto