Avaandmed seksuaalvägivalla kohta

12.07.2022
Valminud on seksuaalvägivalla kriisiabikeskuste avaandmete esitlus digitaalsete infograafikutena. Tegevust rahastas Tartu Ülikool eksperimentaalarengu projekti raames 2021-2022. Andmeid uuendame jedaspidi ärjepidevalt. Seksuaalvägivalla kriisiabikeskustest loe siit.