Väikesemahulise teaduse infrastruktuuri kaasajastamine teadusteema IUT20-49 raames

Projekti raames soetatud andmebaasid

Institutsionaalse uurimisteema raames arendati TÜ majandusteaduskonna teadusinfrastruktuuri, soetades ligipääsu Euroopa ettevõtete andmebaasile Amadeus.

Amadeusi andmebaas sisaldab 2015. a. seisuga finantsandmeid 21 miljoni Euroopa ettevõtte kohta 43 riigist (vt ka http://www.bvdinfo.com/en-gb/our-products/company-information/international-products/amadeus ), sh. majandusaasta aruandeid (bilansse ja kasumiaruandeid), finantssuhtarve, tegevusala, tütarfirmade ja omandivormi infot. Andmebaas võimaldab konstrueerida näitajaid tootlikkuse, konkurentsi, tööstusharu kasvu, rahvusvahelise tehnoloogiapiiri jne. kohta.

Andmebaasi kasutamine toimub internetipõhiselt kasutajanime ja parooliga.

Andmebaasi aadress: https://amadeus.bvdinfo.com.

Kontakt: vanemteadur Jaan Masso, telefon 737 6395, e-mail jaan.masso@ut.ee

Projekti rahastamine

Projekti on rahastatud Euroopa Liidu struktuuritoetuste perioodi 2007-2013 vahenditest. Meetme rakendusüksus oli SA Archimedes.

 

Valminud uuringud

Mõned Amadeusi andmebaasi kasutusel valminud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna uuringud:

  • Parts, T. (2012). Väljapoole tehtud otseste välisinvesteeringute mõju päritoluriigi hõivele Kesk- ja Ida-Euroopa riikide näitel. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, bakalaureusetöö. (Juhendaja Jaan Masso)
  • Masso, J., Meriküll, J., Vahter, P. (2013). Shift from gross profit taxation to distributed profit taxation: Are there effects on firms?, Journal of Comparative Economics, Elsevier, Vol. 41(4), pp. 1092-1105.
  • Stahlman, R. (2015). Üleeuroopalise tööstussektori mikro- ja väikeettevõtete pankroti prognoosimudeli klassifitseerimistäpsus erinevates ebaõnnestumise protsessides. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, magistritöö. (Juhendaja Oliver Lukason)
  • Laiapea, K. (2015). Ida-Euroopa börsidel noteeritud hinnaregulatsioonile alluvatesse ettevõtetesse investeerimise tulemuslikkus. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, bakalaureusetöö (Juhendaja Priit Sander).
  • Lepik, R. (2015). Ettevõtte üleminekut küpsusfaasist langusfaasi prognoosivad finantsnäitajad ja nende dünaamika. Tartu Ülikool, majandusteaduskond, 2. aasta uurimistöö. (Juhendaja Maire Nurmet).