Uurimisteemad

Uurimisteema 1: Struktuurse muutuse komponendid tootlikkuse kasvu teguritena siirderiikides

Uurimisteema 2: Muutused ettevõtete eksporditurgudes ja tooteportfellis tootlikkuse kasvu ning struktuursete muutuste allikana

Uurimisteema 3: Mittemateriaalne vara (organisatsiooniline kapital ning ettevõttespetsiifiline inimkapital) tootlikkuse kasvu mõjurina