Uurimisteema 3: Mittemateriaalne vara (organisatsiooniline kapital ning ettevõttespetsiifiline inimkapital) tootlikkuse kasvu mõjurina

Eesmärk ja uurimisküsimused

Ettevõtte ressursipõhine vaade (Teece 2007) seletab tootlikkuse erinevust ettevõtete vahel nende ressursside ja võimekuste erinevusega ja rõhuasetus on just mittemateriaalsel varal. Arenenud riikides toimunud struktuursed muutused on vähendanud tootmissektori rolli ning kasvus on mittemateriaalsetel varadel üha kesksem koht. Levinud on arusaam, et organisatsiooniline kapital ja inimkapital see, mis tootlikkuse kasvu veab (Corrado et al. 2009). Ent täpsed mõjumehhanismid ja protsessid on endiselt ebaselged ning vajavad edasi uurimist (Crook et al. 2008). Uurimisteema 3 eesmärk on selgitada seoseid organisatsioonilise ja inimkapitali elementide vahel ettevõtte tootlikkuse seisukohalt.

Vastuseid otsitakse järgmistele uurimisküsimustele:

  1. Kuidas on organisatsioonilise kapitali elemendid seotud ettevõtte tootlikkusega?
  2. Kuidas on ettevõttespetsiifiline inimkapital ja suhtekapital seotud ettevõtte tootlikkusega?
  3. Kui oluline on mittemateriaalsete varade täiendefekt ettevõtte tootlikkuse selgitajana?

Uurimisgrupp

Maaja Vadi

Professor, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: maaja.vadi@ut.ee

Research Themes: 
Individual values, attitudes, and behavior in organizations, organizational culture, values, national culture in the organizational context, management/leadership and organizations in the transitional countries.

Biography: 
Maaja Vadi (1955) is the head of chair of management in the University of Tartu. She has published articles in journals (Management International Review, International Journal of Manpower, International Journal of Cross Cultural Management, Journal of Health Organization and Management, Cross Cultural Management: An International Journal etc. ), edited books (i.e. by Emerald (Dis)honesty in Management: Manifestations and Consequences) and special issues of journals. Maaja Vadi is a member of editorial board of several international academic journals and is the elected president of ISSWOV. She has supervised more than 10 doctoral dissertations and worked as the consultant for many companies and governmental organizations in Estonia, Latvia, Lithuania, Russia, and Finland. Maaja Vadi delivers academic courses in Estonia and has conducted academic lectures in Japan, Iceland, France, Slovenia, and Sweden.

See more at Estonian Research Information System

She has participated in various EU (i.e. 7th FP) and Estonian research projects. 

 

Krista Jaakson

Research Fellow, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: krista.jaakson@ut.ee

Research Themes: 
Organisational culture & values, management

Biography: 
Krista Jaakson (1974) is a Research Fellow at the Faculty of Economics and Business Administration at the University of Tartu. Her research fields are related to individual and organisational values, management and employee participation.  

She published papers at Cross-Cultural Management: An International Journal, Baltic Journal of Management, Journal of Management Development, among others. See more at Estonian Research Information System

In the current project she coordinates studies under WP3 and conducts research on determinants of dishonest behaviours among service employees and organisational culture change in relation to performance.

 

Anne Aidla

Research Fellow, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: Anne.Aidla@ut.ee

Research Themes: 
Individual differences, organisational culture, organisational performance

Biography: 
Anne Aidla (1974) is a Research Fellow at the Faculty of Economics and Business Administration at the University of Tartu. Her research fields are related to individual differences, organisational culture and organisational performance. 

She has published papers at European Journal of Higher Education, Baltic Journal of Economics, among others. See more at Estonian Research Information System

In the current project she contributes to WP3 and conducts research about how considering customers’ personality traits can contribute to success of personal selling and how inequity perception influences individuals’ behaviour (incl. performance).

 

Anne Reino

Research Fellow, Associate Professor, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: anne.reino@ut.ee

Research Themes: 
Organisational culture & values, management, business ethics

Biography: 
Anne Reino is a Research Fellow at the School of Economics and Business Administration at the University of Tartu. Her research fields are related to organisational culture and values, management and business ethics. 

She published papers at Baltic Journal of Management, TRAMES: Journal of the Humanities and Social Sciences, Industry and Higher Education, among others. See more at Estonian Research Information System

In the current project she conducts research under WP3.  

 

Anneli Kaasa

Research Fellow, Associate Professor, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: anneli.kaasa@ut.ee  

Research Themes: 
Social capital, cultural differences, innovation and economic growth

Biography: 
Anneli Kaasa (1975)  PhD, is Associate Professor of Economics and Senior Research Fellow at the School of Economics and Business Administration at the University of Tartu, Estonia. She has been teaching Mathematics for Economics and Microeconomics. Her research interests include social capital, culture and values, human capital, innovation, economic development.

She has published papers at Technovation, Acta Sociologica, Manaegement International Review, International Journal of Cross Cultural Management, among others. See more at Estonian Research Information System

She has participated in various EU and Estonian research projects. In the current project she contributes studying the relationships of culture and social capital with productivity at the society-level.

 

Eneli Kindsiko

Research Fellow, Lecturer, School of Economics and Business Administration, University of Tartu, Estonia

Email: eneli.kindsiko@ut.ee  

Research Themes: 
Quantitative research, career of PHD-s, academic labour market

Biography: 
Eneli Kindsiko (1986)  PhD, is Research fellow and Lecturer at the School of Economics and Business Administration at the University of Tartu, Estonia. She has been teaching Research Methods in Business and Economics, Research and Data Analysis Methods in Economics, Strategic Management, Management. Her research interests include Quantitative research, career of PHD-s, academic labour market.

She has published papers at Trames, Journalism Practice etc. See more at Estonian Research Information System

She has participated in various EU and Estonian research projects. 

 

 

Kontakt

Maaja Vadi
Professor
Majandusteaduskond

Tartu Ülikool
Narva mnt. 18
50409 Tartu

Tel. 737 6323
maaja.vadi@ut.ee