Presentations

WP 3. Intangible Assets (Organisational and Firm-Specific Human Capital) as the Determinants of Productivity Growth

  • 27.03.2015. Anneli Kaasa: Sotsiaalkapital regiooni tasandil kultuuri, religiooni ja religioossuse vaatenurgast.
  • 29.01.2015. Anne Reino, Krista Jaakson: Usalduse kujunemise roll virtuaalsete meeskondade tulemuslikkuses.