Meie

Käesolev veebileht on valminud viis aastat kestnud Eesti stratotüüpsete läbilõigete seisundi kirjeldamise ja nende püsivuse hindamise projektide tulemusena. Selle pika perioodi jooksul on meie meeskonnast läbi käinud palju toredaid kaastöötajaid ja teostatud projekte on toetanud mitmed asutused ja inimesed. Põhitoetaja on olnud SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning väärtusliku panuse on andnud Eesti Geoloogia Seltsi juures tegutsev Eesti Stratigraafia Komisjon ning Tartu Ülikool.

Looja ja toimetaja

Tõnn Paiste. Geoloogia teadur

tonn.paiste@ut.ee

Projekti vastutav täitja

Tõnu Meidla. Paleontoloogia ja stratigraafia professor

tonu.meidla@ut.ee

Tehniline abi

Kait Krull. Veebispetsialist

kait.krull@ut.ee

Retsenseerija

Liisa Lang. Geoloogia teadur

liisa.lang@ut.ee

Täname neid, kes on aastate jooksul projekti ja internetilehekülge panustanud: 

Tavo Ani

Katrin Lasberg

Stefi Guitor

Jaan Meriniit

Kaarel Mänd

Reelika Helde

Kärt Paiste

Viljar Jürna

Sigrid Soomer

Marian Külaviir

Siim Tsarjov

Märt Kütas

Eesti Stratigraafia Komisjon

Tartu Ülikooli Geoloogia osakond 

UT geoloogia osakond

Eesti Geoloogia Selts 

Geoloogia selts

Eesti Geoloogiakeskus 

geoloogia keskus
KiK logo