Eesmärk ja õpiväljundid

Kursuse eesmärk on anda kursuse läbijale ülevaade sellest, mis on sotsiaalne ettevõtlus ning miks see vajalik on, kuidas arendada ning turundada sotsiaalset ettevõtet, kuidas jääda halastamatul ettevõtlusmaastikul ellu, ning kuidas muuta sotsiaalse ettevõtluse abil maailm paremaks paigaks.

Sotsiaalne ettevõtlus on hetkel ühiskonnas veel pigem tagaplaanil ning jäetakse ka ettevõtlusõppes sageli kõrvale. Ühiskonnaski suhtutakse sotsiaalvaldkonnas raha teenimisse üsna negatiivselt. Kursuse autorid tahavad sotsiaalset ettevõtlust populaariseerida, kummutada hetkel valitsevad eelarvamused, ning tõsta teadlikkust ja arusaama sotsiaalse ettevõtluse vajalikkusest ja kasulikkusest nii õppijate kui ka laiema ühiskonna seas.

delta keskus
Tartu Ülikooli Delta keskus koosneb õppehoonest ning ettevõtlus- ja innovatsioonikeskusest, kus asuvad teadlaste ja tudengitega koostööd tegevad ettevõtted nagu SEB ja Cybernetica. Delta keskuses tegutsevad ka TÜ majandusteaduskonna poolt loodud eelinkubaator sTARTUp Lab ja Tartu Teaduspargi inkubaatorid. Foto: Henry Narits

 

Kursuse kava

Esimeses teemas tutvustatakse sotsiaalset ettevõtlust üldisemalt ja räägitakse sotsiaalsete ettevõtete katuseorganisatsioonidest ning ärikiirenditest.

Teises teemas saab ülevaate sotsiaalse ettevõtluse ajaloost, eesmärkidest ja põhimõtetest ning mõningatest Eesti sotsiaalsetele ettevõtetele suunatud toetustest.

Kolmandas teemas tutvustatakse ühe sotsiaalprogrammi tekkelugu. Konkreetne näide aitab paremini mõista, mis meetoditega on võimalik sotsiaalseid probleeme lahendada.

Neljandas teemas saab ülevaate, milline näeb välja hästi struktureeritud äriplaan ja kuidas seda ettevõtte loomisel ja juhtimisel rakendadatakse.

Viiendas teemas õpetatakse, miks peab sotsiaalset ettevõtet turundama ning mis turundusmeetodid on just alustavas ettevõttes kõige efektiivsemad.

Kuuendas teemas selgitatakse juhi rolli meeskonnas ning õpetatakse ettevõttesiseseid konflikte jätkusuutlikul moel lahendama.

 

Kursuse õpiväljundid

Sotsiaalsest ettevõtlusest

Mooduli edukalt läbinud õppija:

  • teab, kuidas sotsiaalsed ettevõtted funktsioneerivad ning saab aru nende struktuurist. (1. ja 2. teema)
  • oskab rakendada otsingumootoreid ning kasutada kirjandust, et laiendada enda sotsiaalettevõtlusalast silmaringi. (1. ja 2. teema)

Sotsiaalvaldkonnast

Mooduli edukalt läbinud õppija:

  • teab, miks on oluline tegeleda sotsiaalvaldkonna probleemidega, ning kuidas see kogu ühiskonna jaoks kasulik on. (1. ja 3. teema)

Ettevõtlusest

Mooduli edukalt läbinud õppija:

  • teab, milline näeb välja ettevõtte äriplaan, mis osadest see koosneb, ning kuidas seda ise koostada. (4. teema)
  • suudab analüüsida sotsiaalse ettevõtluse turundusstrateegiaid ja teab, mis on turundamise peamised põhimõtted. (4. ja 5. teema)

Juhtimisest ja meeskonnatööst

Mooduli edukalt läbinud õppija:

  • teab, kuidas analüüsida enda ning meeskonnaliikmete tugevusi ja nõrkusi, ning kuidas seeläbi meeskonda organiseerida ja rolle määrata. (6. teema)
  • analüüsib, milline peaks olema ettevõtte juhi roll meeskonnatöös ning kuidas jaguneb vastutus. (4. ja 6. teema)