Soojuse füüsikaline tähendus

Inimese jaoks on temperatuuri tajumine kvalitatiivne ja suhteline - see sõltub nii inimese enda keha ja käte temperatuurist, aga ka sellest, millega ühe objekti temperatuuri võrreldakse.

Füüsikas on vaja temperatuuri analüüsimiseks enamat kui "külm"-"kuum" skaala. Selleks peab temperatuuri mõõdetavaks tegema ja numbritesse teisendama.

Füüsika osa, mis uurib temperatuuri, soojusnähtusi, ainete oleku ja omaduste muutusi seoses temperatuuri jm tegurite muutumisel, nimetatakse soojusõpetuseks.

Soojusõpetus koosneb kahest erinevast harust: üks neist uurib soojust nn makrotasandil - vaadeldakse ja mõõdetakse tahkete kehade, gaaside ja vedelike masse, temperatuure, rõhke ja ruumalasid. Soojusõpetus uurib ka igasuguseid masinaid, mis muudavad soojuse tööks - näiteks automootor (sisepõlemismootor), või vastupidi - töö soojuseks - nagu näiteks jahutussüsteemid ja külmkapp.

Soojusõpetuse teine haru uurib soojust ja soojusnähtusi ka mikrotasandil - aatomite ja molekulide liikumist ning soojuskiirgust.

Kehade ja ainete soojenemise ja jahtumisega seoses leiavad aset mitmesugused huvitavad soojusnähtused, mida me võime jälgida nii looduses kui ka oma kodus.

Allikas: Morguefile.com

***

Foto: Jusben, Morguefile.com (http://mrg.bz/JPCwHW)