Aur ja udu

Allikas: All-Free-DownloadAine üleminekul gaasilisest faasist vedelikuks nimetatakse kondenseerumiseks. Kondenseerumine on aurustumise pöördprotsess. Aur kondenseerub, kui puutub kokku külma kehaga. Õhus on alati piisavalt veeauru, mis kondenseerub pindadele, mis on külmemad kui veeaur, seda nimetatakse ka kaste tekkimiseks. Kui külma pinna temperatuur on miinuskraadides, siis kaste jäätub ja tekib härmatis - näiteks puuokstele. Ka siseruumides võib tekkida kondenseerumine, sest küpsetamine, pesu kuivatamine ja ka hingamine võib põhjustada veeauru hulga suurenemist eluruumides. See veeaur võib kondenseeruda seintele ja põhjustada ruumide muutumist niiskeks.

Kaste esineb selge ning võrdlemisi vaikse ilma korral soojal aastaajal, kui maapind jahtub alla kastepunkti - õhutemperatuur, mille korral veeaur muutub veeks. Niiske õhu kokkupuutel jahtunud pinnaga veeaur kondenseerub sinna piisakestena. Kaste tekib enamasti öösel, vahel ka õhtul taimelehtedele, -vartele jne, samuti maapinnale ja seal olevatele esemetele. Tuul takistab kaste tekkimist, segades alumisi, jahedamaid õhukihte ülemiste, soojemate kihtidega.

Veeauru kondenseerumise üheks näiteks on ka udu tekkimine. Veeaur õhus on täiesti läbipaistev, kuid udu tekkimiseks on vaja, et veeaur kondenseeruks väikesteks veepiiskadeks. Udu tekib, kui alumise õhukihi temperatuur langeb alla kastepunkti ja õhus olev veeaur kondenseerub. Selleks peab õhk väga kiiresti jahtuma, et veeaur saaks veeks üle minna. Õhus on alati tolmu, seepärast kondenseerub veeaur tolmuosakeste külge. Mida tolmusem on õhk, seda kergemini ja seda paksem udu tekib.

Vaata videoklipp: Udu tekkimine tühja plastpudelisse. Selles katses võetakse tühi plastpudel, millel on kork peal ning keeratakse pudelile keskele mõned "vindid" sisse. Kui pudel vabastada, tekib pudeli sisse suitsutaoline udu.

Vaata selgitust

Katse selgitus: õhus on alati veeauru ja tolmu. Gaasid on lihtsasti kokkusurutavad - kui plastpudel keskelt vindiga kokku keerata, siis väheneb ruumala, milles õhk algselt oli. Pudeli vabastamisel läheb see esialgsesse asendisse tagasi, st pudel taastab oma esialgse ruumala. See toimub väga kiiresti, nii et õhk pudeli sees jahtub ning pudelis olnud veeaur kondenseerub tolmosakestele. Tekib udu.

http://youtu.be/mnN72oXtl8A

Vaata videoklippi: veel üks video udu tekkimisest plastpudelisse. Selles katses pannakse eelnevalt pudelisse veidi vett ja suitsuosakesi, millele veeaur saaks kondenseeruda. Pudeli kokkusurumisel ja järsul vabastamisel tekib pudelisse udu. Pudeli uuesti kokkusurumisel kaob udu ära ja pudeli vabastamisel tekib udu uuesti.

http://youtu.be/E8AvfXar9zs

Vaata videoklippi: Kondenseerumise eksperiment. Klaasi valatakse vett ja lisatakse jääkuubikuid. Videokaameraga jäädvustatakse aegvõttena õhus oleva veeauru kondenseerumine külma klaasi välispinnale.

http://youtu.be/bymT5AcV-C4

***

Foto: All-Free-Download (http://all-free-download.com/free-photos/a_spring_morn_211075.html)