LadestikOLUDLOWS I L U RLLANDOVERYWENLOCK423.0PŘIDOLID1D3OLadestuAGEMa425.6430.5419.2438.5427.4440.8443.8433.4KESK- JA LÄÄNE-EESTILÄÄNE-EESTI SAAREDLÕUNA-EESTI, SÕRVE POOLSAARLITOSTRATIGRAAFIA (KIHISTU, Kihistik)?????REGIONAALNEPaadlaOhesaareLADEKaugatumaKuressaareRootsikülaAdavereJuuruJaagarahuPorkuniRaikkülaJaaniOHESAAREKAUGATUMAKIHNUKURESSAAREPAADLATORGUSAKLAROOTSIKÜLASÕRVEMUHUMUHUKIHNUSAKLAJAAGA-RAHUJAAGA-RAHURIKSUJÄMAJARIIAJAANIVELISERUMBAHILLISTERAIKKÜLANURMEKUNNASAARDETAMSALUVARBOLAÕHNEHILLISTENURMEKUNNAKaaviLõoÄiguKudjapeTahulaUduvereHimmisteSauvereSoegininaVesikuKuusnõmmeViitaTagavereMaasiKesselaiuVilsandiParamajaNinaseParamajaTõllaMõhkülaImavereJõgevaVändraJärva-JaaniKarinuTammikuKoigiVändraJärva-JaaniStaiceleLemmeIklaKolkaSlitereHeinasteRozeniRujaPuikule??MustjalaMustjala