Esmalt laadi endale alla kaust digihum_26nov2019.zip, mis sisaldab tänaseks tunniks vajalikke faile:

Kausta salvestamiseks, vali kas :

Kasutame lihtsaks tekstianalüüsiks vabavaralist tööriista Voyant Tools.

  1. Laadime tööriista faili SKK_sõnad.txt. Mida märkad?
  2. Avame sama tööriista uues aknas või uuel vahekaardil ja laadime tööriista faili SKK_lemmad.txt. Mis on erinevat? Kui hea ülevaate tekstist saab?
  3. Lisame tööriista stoppsõnad, mida teksti analüüsil ei arvestata. Mis muutus? Millistest teemadest tekstis räägitakse? Millistes teksti osades? Millega seoses?
  4. Avame sama tööriista uues aknas või uuel vahekaardil ja laadime tööriista faili Anton_Hansen_Tammsaare_Tode_ja_oigus_I_lemmad.txt ning lisame stoppsõnade nimekirja. Mida märkad?
  5. Kuidas muutub teoses tegelaste mainimise sagedus? Millest see kõneleb?
  6. Kas teoses on rohkem tõde või õigust? Millises kontekstis nendest mõistetest räägitakse? Kuidas on lood töö ja vaevaga?
  7. Kui erinev on Tammsaare tekst sisuliselt ja vormiliselt Kitzbergi “Libahundist”?