Projekt

Kategooria veebilehestike arv - 25.
Mesilaste korjetaimede ja korjealadega seotud uuringu koduleht, mis kuulub alateemana Horisont 2020 projekti EFFECT.
Autor: Jaan Liira
Viimati muudetud: 28.01.2022
Strenghtening the research capacity on latent and chronic infections of Institute of Technology at University of Tartu by creating long-lasting links with internationally-leading research institutions.
Autor: UT Institute of Technology
Viimati muudetud: 09.03.2020
All parts of plants harbour many microscopic organisms. Especially plant leaves are an important habitat for many fungal and bacterial species that live inside or on the surface of these organs. Yet, very little is known about the diversity and distribution of these microorganisms in relation to habitat, seasonality and geographical space. This citizen science project, led by well-recognized researchers, aims to describe the biodiversity of organisms associated with plant leaves across the globe. By using DNA-based methods for identification, scientists aim to determine the environmental features that lead to increase or loss of leaf biodiversity. Mathematical models enable to estimate total species richness of microorganisms on leaves to add one piece to the puzzle of global biodiversity. This project seeks for volunteers who wish to contribute to understanding of complexity of life on the Earth. Participants are given simple protocols for collecting and sterilizing and posting leaf samples. The DNA of dead organisms is analysed only for identification purpose in one or more central laboratories. The results are communicated to participants over the web in each major analysis step. The principal idea of involving citizen science is to bridge frontline research and common people and to shed light on global issues among the public.
Autor: Ecology of Biological Interactions workgroup
Viimati muudetud: 02.01.2023
Eesti genoomika arengu jätkamiseks loodi 2010 aastal Tartu ülikooli Eesti Geenivaramu (TÜ EGV) ja Eesti Biokeskuse (EBK) baasil Eesti Genoomikakeskus (EGK), mis hõlmab nii populatsioonipõhist biopanka, genoomiuuringuteks vajalkku taristut kui ka bioinformaatika ja statistika alast teaduslikku kompententsi. TÜ Eesti Geenivaramu on ESFRI teekaardi objekti, Euroopa biopankade ja biomolekulaarressursside teadustaristu BBMRI-ERIC partner ja ühtlasi täidab selles Eesti node’i ülesandeid.
Autor: Eesti genoomikakeskus
Viimati muudetud: 04.05.2018
Tartu Ülikooli juures tegutsev multimodaalse suhtluse uurimise (MUSU) grupp on loodud 2009. aastal, seda koordineerivad Silvi Tenjes ja Raili Marling (aastani 2014). See on välja kasvanud 2003. aastal loodud Tartu Ülikooli käežestide uurimise grupist ning tegeleb nii suuliste kui kirjalike suhtlusandmete analüüsiga.
Autor: Silvi Tenjes
Viimati muudetud: 23.01.2018
The Network for Developing European Studies in the Caucasus (DESCnet) is a Jean Monnet Network aimed to enhance the level of European Studies in the Caucasus region.
Autor: DESCnet
Viimati muudetud: 14.04.2018
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” (juuli 2016 – mai 2018).
Autor: Erik Puura, Jane Puura
Viimati muudetud: 01.08.2022
Eesti-uuringute tippkeskuse Tartu Ülikooli uurimisrühmade koduleht.
Autor: Kaija Rumm
Viimati muudetud: 28.11.2022

Lehed