Muu

Kategooria veebilehestike arv - 67.
Veebilehe eesmärgiks on vahendada Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud ühingute teateid ja arutelu.
Autor: Eesti Teaduste Akadeemiaga assotsieerunud ühingud
Viimati muudetud: 09.01.2020
ESTA
Autor: Rein Murakas
Viimati muudetud: 11.09.2018
The first Estonian UAV summerchool will take place this summer, between 30th of July to 4th of August, 2018, in Tartu. This website contains additional information about registration, programme, speakers and presentations and other useful information about this event.
Autor: Katrin Lasberg, Marko Kohv
Viimati muudetud: 19.04.2018
Silmaringi laiendavad ettekanded ja töötoad oma eriala silmapaistvatelt inimestelt.
Autor: Marko Ojakivi
Viimati muudetud: 16.01.2020
Käitumis-, sotsiaal- ja terviseteaduste doktorikool on Tartu Ülikooli, Tallinna Ülikooli ja Tervise Arengu Instituudi koostööprojekt, mille eesmärgiks on doktoriõppe efektiivsem ja kvaliteetsem korraldamine.
Autor: KSTTDK peaspetsialist
Viimati muudetud: 25.01.2018
Dear incoming international students: welcome to Tartu and welcome to the Getting Started site! Here you will find close-at-hand information to initiate your experience as a student at University of Tartu. We heartily encourage you to dig into it to find out about studies at UT, procedures to follow once you have arrived, useful tips for newcomers and, of course, the Orientation course that takes place just before the academic year begins. We wish you the best of luck and we are looking forward to receiving you at University of Tartu!
Autor: SAC
Viimati muudetud: 31.10.2017
University of Tartu students newsletter
Autor: University of Tartu
Viimati muudetud: 07.11.2018
NB!Writing brings together writing initiatives in universities and university colleges in the Nordic and Baltic region.
Autor: AVOK
Viimati muudetud: 10.01.2018
Riigi Teataja ja Estlex - Eesti õigusaktide andmebaasid. Õppematerjal õigusteaduskonna üliõpilastele infootsingualaste teadmiste arendamiseks
Autor: Kärt Miil (Sisu@UT keskkonda sisestanud Sille Plaksi)
Viimati muudetud: 21.03.2017

Lehed