Muu

Kategooria veebilehestike arv - 58.
Viimati muudetud: 19.11.2022
Metoodilised juhendid e-õppeks
Autor: Elukestva õppe keskus
Viimati muudetud: 01.08.2022
Autor: Monika Tasa, Kaija Rinken
Viimati muudetud: 25.11.2022
Autor: Marko Ojakivi
Viimati muudetud: 30.04.2021
Autor: Aune Valk
Viimati muudetud: 30.04.2021
Soovime tagada, et ülikoolilõpetajate üldoskuste hulka kuulub ka digipädevus. Pole kahtlust, et see parandab enamike vilistlaste toimetulekut nii erialases tegevuses kui infoühiskonna liikmena. Käesolev lehestik toetab digipädevuse integreerimist TÜ õppekavadesse.
Autor: Tanel Mällo
Viimati muudetud: 19.10.2022
Eesti geograafia 100. aastapäeva koduleht.
Autor: Kristiina Paiste
Viimati muudetud: 21.10.2022
Internship at the Skytte institute
Autor: Merit Themas
Viimati muudetud: 31.10.2022
Tartu Ülikooli raamatukogu Euroopa dokumendikeskus (EDK) pakub kõigile huvilistele juurdepääsu Euroopa Liidu materjalidele ning toetab ülikoolis tehtavaid uuringuid ja õppetööd.
Autor: Elena Sipria-Mironov
Viimati muudetud: 01.08.2022
Viimati muudetud: 14.02.2020

Lehed