Konverents

Kategooria veebilehestike arv - 39.
22nd European Congress of Lepiopterology: dates, venue, registration, abstract, payment, programme
Autor: Toomas Tammaru
Viimati muudetud: 05.02.2020
The website is dedicated to the Digital Consumer Contract Law and New Technologies Conference which forms part of the Project “PRG124 Protection of consumer rights in the Digital Single Market – contractual aspects”. At our conference, international high-level experts from different European countries will deal with the scope and content of the new directives in the field of consumer contract law adopted by the EU, their implications for industry and the question of how the new rules should be transposed in Member States. An additional panel will look at new technologies and business models (AI, blockchain, internet of bodies, Legal Tech) to see whether the new rules for consumer contracts are fit to deal with them.
Autor: Mari Liiver, Martin Ebers, Karin Sein
Viimati muudetud: 06.01.2020
Viimati muudetud: 09.01.2020
Eesti geograafia 100. aastapäeva koduleht.
Autor: Kristiina Paiste
Viimati muudetud: 06.01.2020
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 10.06.2020
Iseseisva rahvusriigi hool ja eesmärk on kindlustuda oma keele kestlikkus ja areng kõigis kasutusvaldkondades, sh ka kõrghariduses ja teaduses. Kas üleilmastumine, digipööre, turumajanduslikud väärtused ja avatud kõrgharidusruum lükkavad kultuuride ja keelte kestmise prioriteetide seadmisel tahapoole? Konverents vaatab ühelt poolt tagasi eesti, läti ja leedu keele sajandile kõrghariduses; analüüsib eesti, läti ja leedu keele kui õppekeele rolli tänapäeva kõrghariduses ja võimalikke stsenaariume tasakaalupunkti leidmiseks rahvuskeelse ja ingliskeelse kõrghariduse osas.
Autor: Marju Piir, Tiia Margus
Viimati muudetud: 07.01.2020
Coimbra Group high-level seminar “Universities as drivers of socio-academic integration in multilingual Europe“
Autor: university of tartu
Viimati muudetud: 09.01.2020
U4 Society Rectors Conference 28-30 October 2019
Viimati muudetud: 09.01.2020

Lehed