Arvutiteadus

Kategooria veebilehestike arv - 12.
Projekt „Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse: IKTga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses“ on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse programmi kaudu.
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 27.11.2013
Veebilehtedel leiate metoodilised materjalid kursuse "Andmeanalüüs ja arvutused MATLAB-iga" (6 EAP, LOTI.05.019) kohta
Autor: Jüri Vedru, Peep Miidla
Viimati muudetud: 27.11.2013

Lehed