Arvutiteadus

Kategooria veebilehestike arv - 6.
LOTÄ mitmevõistlus Varasemalt LOTE ja BioGeo mitmevõistlus
Autor: kymps
Viimati muudetud: 31.05.2018
Noored Koodi on meie tulevik!
Autor: Heilo
Viimati muudetud: 10.11.2017
In this e-course we will focus on the topics: interpolation; sampling; quantization; aliasing; arithmetic and logic operations; convolution and correlation; mask operation; image averaging; ordered statistical filters; illumination enchantment; and first and second order differential operations.
Autor: Gholamreza Anbarjafari
Viimati muudetud: 08.09.2014
The project „Conceptual framework for increasing society’s commitment in ICT: approaches in general and higher education for motivating ICT-related career choices and improving competences for applying and developing ICT“ is supported by European Regional Development Fund through a programme for supporting the development of research & development of info and communication technology.
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 28.11.2013
Projekt „Kontseptuaalne raamistik suurendamaks ühiskonna pühendumist IKTsse: IKTga seonduvaid karjäärivalikuid motiveerivad ning IKT rakendamiseks ja arendamiseks vajalikku kompetentsust arendavad lähenemised üld- ja kõrghariduses“ on toetatud Euroopa Regionaalarengu Fondi poolt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia alase teadus- ja arendustegevuse programmi kaudu.
Autor: Margus Pedaste
Viimati muudetud: 27.11.2013
Veebilehtedel leiate metoodilised materjalid kursuse "Andmeanalüüs ja arvutused MATLAB-iga" (6 EAP, LOTI.05.019) kohta
Autor: Jüri Vedru, Peep Miidla
Viimati muudetud: 27.11.2013