Ökoloogia ja maateadus

Kategooria veebilehestike arv - 36.
ESPON Eesti kontaktasutus
Autor: Antti Roose
Viimati muudetud: 20.10.2022
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel. Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi. Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 25.11.2022
The 8th European Ostracodologists’ Meeting will be hosted in Estonia, between July 22-30, 2015. The scientific sessions in Tartu will be preceded and followed by two excursions to different ostracod habitats (sampling possible) and ostracod-rich localities in the lower Palaeozoic (Ordovician and Silurian) carbonate succession of Estonia.
Autor: Kristi Kerge
Viimati muudetud: 01.12.2022
INQUA Peribaltic Working Group (WG) is an informal regional group of researchers active in different fields of Quaternary science. The WG activities are subordinated to the INQUA Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History (TERPRO). INQUA Peribaltic WG started in early 1990-s and comprises geologists, geographers, botanists, ecologists and other natural scientists interested in Quaternary geology, palaeoecology and –climatology. Annual conferences and field trips of the WG usually bring together 40...60 participants from 5...9 countries around the Baltic Sea (Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Denmark, Germany, Sweden), occasionally also from USA, Canada, Norway, Switzerland, UK, The Netherlands.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 08.02.2023
fahm
Autor: fahm
Viimati muudetud: 30.10.2022
Climate school for doctoral students "Methods and Interpretations in Palaeoclimate Research" from 20th April to 23rd April 2015 Chemikum, Ravila 14 Tartu,
Autor: Liina Laumets
Viimati muudetud: 28.11.2022

Lehed