Ökoloogia ja maateadus

Kategooria veebilehestike arv - 41.
Sammaltaimedest huvitujatele suunatud koduleht annab teavet samblateaduses toimuvast ning võimaldab osaleda sammaldele suunatud tegevustes.
Autor: Polina Degtjarenko
Viimati muudetud: 24.04.2017
The EuroDendro 2017 homepage shares information about the international conference on dendrochronology held in Tartu, Estonia between 6 and 10 September 2017.
Autor: Kristina Sohar
Viimati muudetud: 16.12.2016
Maateaduste ja ökoloogia doktorikool 2016-2022 ASTRA programmi raames
Autor: Kristel Taits
Viimati muudetud: 10.11.2017
Keskkonnainvesteeringute Keskuse poolt toetatud projekt “Virumaa maavarade võimaliku kaevandamise keskkonnamõjud põhja- ja pinnaveele ning maastikule keskkonnageoloogiliste mudelitega analüüsituna koos alternatiivsete leevendusmeetmetega” (juuli 2016 – mai 2018).
Autor: Erik Puura, Jane Puura
Viimati muudetud: 01.08.2022
ESPON Eesti kontaktasutus
Autor: Antti Roose
Viimati muudetud: 09.07.2016
Tartu Ülikooli Maapõueressursside arenduskeskus (MAREK) on partner maapõue ressursside säästliku kasutamise teadmiste arendamisel ja strateegilisel planeerimisel ning rakenduslike küsimuste lahendamisel. Pakume geofüüsikaliste (georadar, elektromeetria, magnetomeetria, seismika) ja petrofüüsikaliste uuringute läbi viimist, maavarade uuringuid, pinnase ja kivimproovide kvalitatiivset ja kvantitatiivset mineraalse koostise, põhi- ja jälgelementide analüüsi, kivimite-mineraalide ning fossiilileidude määramist, põhjavee kvaliteedi ja dünaamika uuringuid, hüdrogeoloogiliste uuringute läbiviimist ning keskkonnaekspertiise ja tegevuste sotsiaal-majanduslike mõjude analüüsi. Pakume konsultatsioone ja analüüsi- ning uuringuvõimalusi üksiku probleemi või laiema probleemideringi lahendamiseks Eestis ja väljaspool.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 27.01.2016
Project (Biodiversity in the dark: High-throughput sequence analyses of arctic fungal communities) homepage gives introduction to the topic, information about the project, methods, participants and achievements.
Autor: Indrek Hiiesalu, Leho Tedersoo
Viimati muudetud: 10.03.2015
The 8th European Ostracodologists’ Meeting will be hosted in Estonia, between July 22-30, 2015. The scientific sessions in Tartu will be preceded and followed by two excursions to different ostracod habitats (sampling possible) and ostracod-rich localities in the lower Palaeozoic (Ordovician and Silurian) carbonate succession of Estonia.
Autor: Kristi Kerge
Viimati muudetud: 07.01.2015
INQUA Peribaltic Working Group (WG) is an informal regional group of researchers active in different fields of Quaternary science. The WG activities are subordinated to the INQUA Commission on Terrestrial Processes, Deposits and History (TERPRO). INQUA Peribaltic WG started in early 1990-s and comprises geologists, geographers, botanists, ecologists and other natural scientists interested in Quaternary geology, palaeoecology and –climatology. Annual conferences and field trips of the WG usually bring together 40...60 participants from 5...9 countries around the Baltic Sea (Finland, Russia, Estonia, Latvia, Lithuania, Belarus, Poland, Denmark, Germany, Sweden), occasionally also from USA, Canada, Norway, Switzerland, UK, The Netherlands.
Autor: Katrin Lasberg
Viimati muudetud: 09.02.2015
fahm
Autor: fahm
Viimati muudetud: 18.11.2014

Lehed